Selecteer een pagina

Geld is (soms) waardevol…

Afgelopen week werd ik geraakt door een spreker. Ik mocht Satish Kumar op het podium van het New Financial Forum horen spreken. Kumar is een economisch activist uit India. Kumar legt uit dat ‘economie’ een samentrekking is van de Griekse woorden ecos en nomos, het managen van je huis. Huis mag in dit verband ook ruimer worden gezien: je gemeenschap, dorp, land, zelfs de aarde. Enkele jaren geleden werd Kumar  door de London School of Economics uitgenodigd om een lezing te houden. Hij merkt op dat de afdeling ecologie ontbreekt; ecologie is een samentrekking van de griekse woorden ecos en logos (kennis). Kumar is oprecht verbaasd: hoe kun je de aarde managen zonder kennis van de aarde te hebben?

Het betoog van Kumar was inspirerend. Niet alleen omdat hij een begenadigd, bevlogen en toch een fragiel spreker is. Kumar raakt de kern. Kumar verwoordt mijn drijfveren om met leefnu! (en met dit blog) te starten. Wij -de financiële branche, maar ook de westerse wereld- houden een economie draaiende zonder er weet van te hebben wat de ecologische gevolgen zijn. Het financiële systeem is gericht op groei. Meer is het adagium.  We nemen voor lief dat het soms ten koste gaat van de natuur. Maar niet alleen de natuur leidt onder het systeem, wij gaan mee in de ratrace. Geld is geen (ruil)middel meer, maar is een doel op zich geworden. Zo veel mogelijk geld vergaren lijkt belangrijker dan ons eigen welzijn.

Kumar pleit ervoor om alle half opgeleide economen ook te doceren in ecologie. Dat zou moeten leiden tot een systeem waarbij ‘planet and people’ boven ‘profit’ staan. Een systeem waarbij we de natuur geen geweld aan doen, waarbij het belang van mensen prevaleert boven winstbelang. Planet, people and profit. Satish Kumar hamert erop dat de economie alleen gezond kan worden als die volgorde word gehanteerd: planet, people en dan pas profit.

Aan zo’n economie draag ik graag een steentje bij.

Ik besloot dit blog enkele maanden geleden ‘waardevol geld’ te dopen. Ik wil laten zien dat je leven (nog) waardevoller is als je je geld inzet om je levensdoelen te realiseren. Je leven is ‘rijker’ als zoveel mogelijk geld sparen niet langer een doel is;  je geld inzetten als middel om je dromen te verwezenlijken geeft je een zinvoller leven.

‘Nadat de laatste boom is gehakt; nadat de laatste rivier is vergiftigd; nadat de laatste vis gevangen is; pas dan zul je ontdekken dat je geld niet kunt eten.’
Cree-indianen, uit het boek ‘IOU’

lambert becks leert mensen omgaan met emoties rondom geld. als je ervaart dat het ‘slechts overtuigingen’ zijn die je afhouden van een leven vol passie, is de stap klein om succesvol te zijn met je passie. ik help je met het vaststellen van je visie en lever een concreet financieel onderbouwd stappenplan om je doelen te realiseren.

Vaders willen meer tijd voor kind

Volgens onderzoek van het Ministerie van Jeugd en Gezin vinden vier op de tien vaders dat ze meer tijd zouden moeten besteden aan de opvoeding van hun kind. Vooral vaders van 45 jaar en jonger vinden dat ze tijd te kort komen.

Dit nieuwsbericht werd op 16 juni jl. door de NOS gebracht. Vier op de tien kinderen hebben een vader die van zichzelf zegt dat hij onvoldoende tijd met zijn kind(eren) doorbrengt.  Zo’n klein berichtje intrigeert mij dan en laat mij niet meer los.Veertig procent van de vaders vindt dat hij zichzelf of zijn kind tekort doet en gaat vervolgens na het invullen van de enquête weer door. Hij gaat door om vervolgens bij het uit huis gaan van zijn kroost -in tranen- te vertellen dat hij de opvoeding van zijn kind niet heeft meegemaakt. Iets schreeuwt dan in mij: DOE IETS! Mogelijkheden genoeg. Pak een extra dag vrij. Zorg dat je een keer thuis werkt. Ga minder uren werken. Zorg dat je een baan vind, waarbij je niet meer hoeft te reizen, zodat je elke dag een uur eerder thuis bent. Ga parttime werken.

Keuzes genoeg. Keuzes die (bijna) allemaal met geld te maken hebben. Immers, minder werken betekent vaak ook minder inkomen. En wil papa dat wel? Kan zijn gezin zich dat wel veroorloven? Ik zou zeggen: vraag het eens. Wat zou je ervan vinden als papa voortaan elke vrijdagmiddag thuis is, maar dan gaan we een keer per jaar minder op vakantie? Of: stel dat papa je voortaan iedere dag in bed kan leggen, maar dan kunnen we dit jaar geen nieuwe auto kopen?

Een financial life coach helpt je met deze overwegingen. Als jouw wens is om meer tijd met je kind door te brengen, brengt een financial life coach in kaart of dat financieel mogelijk is. Hij geeft je keuzemogelijkheden. Laat zien dat het kan, als je het echt wil.