Selecteer een pagina

Trots. Gaaf. Wow!

Mag je zeggen dat je trots bent? Nou, ik wacht je antwoord niet eens af en roep het nu toch: lifeplanning is onderdeel geworden van een ondernemersopleiding en daar ben ik reuze trots op. Niet zo zeer dat ik met mijn hoofd in een fimpje zit, maar wel dat lifeplanning is doorgedrongen tot een opleiding die tot dusver alleen maar ging over ‘omzet per vierkante meter’ en ‘winstmaximalisatie’. En nu mag ik die ondernemers aan het denken zetten met vragen over dingen die er voor hen echt toe doen. Hoe mooi is dat?

lambert becks leert mensen omgaan met emoties rondom geld. als je ervaart dat het ‘slechts overtuigingen’ zijn die je afhouden van een leven vol passie, is de stap klein om succesvol te zijn met je passie. ik help je met het vaststellen van je visie en lever een concreet financieel onderbouwd stappenplan om je doelen te realiseren.

 

persoonlijke- en zakelijke doelen combineren

Samen met Jelle Bartels geef ik de workshop ‘verfris je business’. Hieronder vertel ik je over de weg die ik gegaan heb om mijn ‘business te verfrissen’.

Tot vijf jaar geleden hield ik mij vooral bezig met de groei van mijn toenmalige onderneming. Ik kwam in aanraking met lifeplanning. Vanaf dat moment werd ik mij bewust van mijn persoonlijke visie. Ik ging mij afvragen wat ik zelf wilde bereiken. Wat vond ik nu echt leuk om te doen? Het heeft mij veel gebracht: een mooie reis door Azië met mijn vriendin en dochter, een sabbatical van ruim een jaar en een nieuwe onderneming.

In 2010 ben ik gestart met leefnu!. In relatief korte tijd is leefnu! geworden wat ik gehoopt had. Ik help ondernemers en ondernemende mensen om hun persoonlijke- en zakelijke doelen te bereiken. Gaaf werk om te doen. Een onderneming waarin ik tijd en ruimte heb voor mijn dochter, voor mijn vriendin en voor mijn hobby’s. De waardering die ik krijg van mijn relaties zorgt ervoor dat ik dagelijks met enthousiasme naar mijn kantoor toe loop.

Er wordt mij vaak gevraagd hoe ik het voor elkaar krijg om een onderneming op te bouwen en tegelijkertijd veel tijd aan mijn persoonlijke doelen te besteden. Ik werk 25 uur per week, haal en breng mijn dochter van school, ik teken, tuinier en ‘knutsel’ graag met hout. Het is mij gelukt door te focussen op wat er toe doet en door een businessmodel te hanteren dat recht doet aan zowel mijn persoonlijke- als mijn zakelijke visie.

Ik sleutel bijna voortdurend aan mijn business model. Ik maak daarbij gebruik van een grafisch hulpmiddel, het ‘business model canvas’. Het canvas stelt mij in staat om mijn onderneming snel aan te passen, om dingen uit te proberen. Het laat mij zien welke activiteiten ik moet verrichten om mijn aanbod over te brengen aan mijn klantgroepen.

Tijdens de workshop laat ik je zien hoe je jouw persoonlijke- en zakelijke doelen kunt combineren en realiseren. Je gaat aan de slag met je persoonlijke visie en je businessmodel. Ook jij kunt groeien van ‘business-as-usual’ naar ‘business-as-it-could-be’. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

lambert becks leert mensen omgaan met emoties rondom geld. als je ervaart dat het ‘slechts overtuigingen’ zijn die je afhouden van een leven vol passie, is de stap klein om succesvol te zijn met je passie. ik help je met het vaststellen van je visie en lever een concreet financieel onderbouwd stappenplan om je doelen te realiseren.

Geld is (soms) waardevol…

Afgelopen week werd ik geraakt door een spreker. Ik mocht Satish Kumar op het podium van het New Financial Forum horen spreken. Kumar is een economisch activist uit India. Kumar legt uit dat ‘economie’ een samentrekking is van de Griekse woorden ecos en nomos, het managen van je huis. Huis mag in dit verband ook ruimer worden gezien: je gemeenschap, dorp, land, zelfs de aarde. Enkele jaren geleden werd Kumar  door de London School of Economics uitgenodigd om een lezing te houden. Hij merkt op dat de afdeling ecologie ontbreekt; ecologie is een samentrekking van de griekse woorden ecos en logos (kennis). Kumar is oprecht verbaasd: hoe kun je de aarde managen zonder kennis van de aarde te hebben?

Het betoog van Kumar was inspirerend. Niet alleen omdat hij een begenadigd, bevlogen en toch een fragiel spreker is. Kumar raakt de kern. Kumar verwoordt mijn drijfveren om met leefnu! (en met dit blog) te starten. Wij -de financiële branche, maar ook de westerse wereld- houden een economie draaiende zonder er weet van te hebben wat de ecologische gevolgen zijn. Het financiële systeem is gericht op groei. Meer is het adagium.  We nemen voor lief dat het soms ten koste gaat van de natuur. Maar niet alleen de natuur leidt onder het systeem, wij gaan mee in de ratrace. Geld is geen (ruil)middel meer, maar is een doel op zich geworden. Zo veel mogelijk geld vergaren lijkt belangrijker dan ons eigen welzijn.

Kumar pleit ervoor om alle half opgeleide economen ook te doceren in ecologie. Dat zou moeten leiden tot een systeem waarbij ‘planet and people’ boven ‘profit’ staan. Een systeem waarbij we de natuur geen geweld aan doen, waarbij het belang van mensen prevaleert boven winstbelang. Planet, people and profit. Satish Kumar hamert erop dat de economie alleen gezond kan worden als die volgorde word gehanteerd: planet, people en dan pas profit.

Aan zo’n economie draag ik graag een steentje bij.

Ik besloot dit blog enkele maanden geleden ‘waardevol geld’ te dopen. Ik wil laten zien dat je leven (nog) waardevoller is als je je geld inzet om je levensdoelen te realiseren. Je leven is ‘rijker’ als zoveel mogelijk geld sparen niet langer een doel is;  je geld inzetten als middel om je dromen te verwezenlijken geeft je een zinvoller leven.

‘Nadat de laatste boom is gehakt; nadat de laatste rivier is vergiftigd; nadat de laatste vis gevangen is; pas dan zul je ontdekken dat je geld niet kunt eten.’
Cree-indianen, uit het boek ‘IOU’

lambert becks leert mensen omgaan met emoties rondom geld. als je ervaart dat het ‘slechts overtuigingen’ zijn die je afhouden van een leven vol passie, is de stap klein om succesvol te zijn met je passie. ik help je met het vaststellen van je visie en lever een concreet financieel onderbouwd stappenplan om je doelen te realiseren.